نام : بنفشه
نام خانوادگی : داودی
کارشناس جامعه شناسی


مهارتها و تخصصها

تسلط کامل به تمامی جنبه های مدیریت داخلی شرکتها
تسلط کامل به تمامی جنبه های رفتاری پرسنل و توانایی کنترل محیط در شرایط بحرانی
توانایی در بارور کردن خلاقیت و حسن اعتماد و اطمینان پرسنل در محیط کاری
توانایی اظهار نظر به عنوان مشاور عالی در تمامی زمینه های مدیریتی
پایه گذاری چارتهای اداری پرسنل در محیطهای مختلف


سوابق

مدیر روابط عمومی شرکت پی تی آی
کارشناس استخدام شرکت سازه گستر پویا
مدیر داخلی پارس تراز

ارتباط و ارسال ایمیل!