تاریخچه شرکت
گروه مهندسین مالی پارس تراز با توجه به درک مهم این مطلب که قلب یک شرکت سیستم و کادر مالی خبره و متخصص و صاحب سبک یک شرکت می باشد در سال 1380 ‏به صورت غیر رسمی تشکیل گردید و توانست در مدت کوتاهی جایگاهی در خور ، در زمینه حسابداری و حسابرسی در ایرا‏ن را از آن خود کند و با توجه به پیشرفتهای شایان این شرکت و در خواستهای مکرر کمپانی های بزرگ بازرگانی - تولیدی برای دریافت خدمات از این شرکت، شرکت سهامی خاص پارس تراز به شماره 300268 ‏با سرمایه ای معادل 50000000 ‏ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید که مدیر عاملی این شرکت را آقای جمیل شیره عضو انجمن حسابداران خبره ایران به شماره عضویت 4489 ‏بر عهده دارد. ضمنا یادآور میشود این شرکت دارای حسابداران رسمی عضو جامعه و کارشناسان رسمی دادگستری میباشد و همیار موسسات حسابرسی بزرگ و مطرح ایران است و با توجه به قراردادهای دولتی این شرکت شامل اصلاح حساب و ... این شرکت آمادگی شرکت در کلیه مناقصات مالی را دارد.
‏در دنیای مدرنیته امروزی نیاز هر چه بیشتر به تفکیک وظایف و تخصصها و تیم های کاری در جهت پیشرفت و جهانی شدن ما را بر آن داشته تا با کادری مجرب و متخصص از حسابداران و حسابرسان خبره و ماهر در امور مالی نیازهای اولیه یک شرکت که همان نیازهای مالی است را برآورده سازیم. پروژهای بزرگ انجام شده توسط شرکت پارس تراز گواه این ادعاست.