نام : شهرام
نام خانوادگی : شادی بخش
سمت : کارشناس حسابداری و نرم افزار
مهارتها و تخصص ها:
تسلط کامل به نصب و راه اندازی سیستمهای حرفه ای مالی و مشاور عالی در امور مالی

سوابق کاری:
1-شرکت تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری پارس موازین با سمت مشاور و مدیر مالی 
2-شرکت تعاونی مسکن مهر 11 منطقه 18  با سمت مشاور و مدیر مالی 
3-واحد آموزش آزاد دانشگاه علامه طباطبایی با سمت مدرس حسابداری و حسابداری با کامپیوتر 
4-مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان متصدی امور آموزش 
5-شرکت همکاران سیستم  با سمت کارشناس پشتیبانی 
6-شرکت مهندسی طرفه نگار (نرم افزار هلو) با سمتهای مدیر آموزش ، مدیر ارتباط و ارسال ایمیل!