نام : علی
نام خانوادگی : خدایی
سمت : کارشناس کامپیوتر و نرم افزارهای مالی (IT)مهارتها و تخصص ها
نصب و راه اندازی انواع سیستمهای مالی و حسابداری
کارشناس نرم افزار و حسابرس داخلی

سوابق کاری
حسابرسی داخلی شرکت تولیدی صنعتی پنجره آریا
نصب و راه اندازی سیستم مالی شبکه ای جهان گاز
نصب و راه اندازی سیستم مالی و حسابداری برج تجاری اداری سهیل
حسابرسی و انبارگردانی شرکت به سبز دماوند (تحت نظارت شرکت پارس تراز)
سرپرستی و پشتیبانی نرم افزاری پروژه انبارگردانی شرکت پاستوریزه خزر
نصب و راه اندازی سیستم مالی و حسابداری شرکت تولیدی صنعتی پرسان زر
تهیه گزارش صورتهای مالی دهها شرکت معتبر داخلی به زبان فارسی و لاتین
نصب و راه اندازی سیستم مالی و حسابداری شرکت بازرگانی گام پرک شیمی (نماینده لاکسل ایتالیا)
حسابرسی داخلی برج تجاری اداری سهیل
ایجاد کدینگ حسابهای دهها شرکت معتبر داخلی
و ...
ارتباط و ارسال ایمیل!