نام : مجید
نام خانوادگی : جباری چاری
سمت : کارشناس ارشد حسابرسی

سوابق تخصصی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران 7071
عضو انجمن حسابداری ایران  8920999مهارت ها و دوره های آموزشی


مدرک نرم افزار های مالی از واحد آزاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
مدرک دوره جامع بورس از دانشگاه صنعتی شریف و کارگزاری بانک ملی
مدرک ISO 9001-2008

مدرک ICDL از مجتمع فنی تهرانسوابق حرفه ای

کارشناس مالی شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
رئیس حسابداری کارخانه تولیدی صنعتی جهان گاز
مدیر بخش اصلاح حساب شرکت تولیدی و صنعتی آبیدر
مشاور مالی(صنعتی) شرکتهای رافد صنعت و فن آور طب
مشاور مالی(صنعتی) کارخانه صنایع آلومینیوم جعفریان
مشاور مالی شرکت های بهران فن آوران پارس و پیشتازان روانکار
سوابق تکمیلی:
حسابرسی داخلی شرکت پاستوریزه خزر ( پیلکا ساری )
پروژه مالی شرکت تهران اسکانیا
ارتباط و ارسال ایمیل!