نام : محمد
نام خانوادگی : صبغی
سمت : کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی
مهارتها و تخصص ها
سوابق کاری

مدیر مالی شرکت تولیدی سامان شکلات

مدیر مالی، بازرگانی عیسی نژاد

مدیر مالی شرکت برق صنعتی LC

رئیس خزانه داری شرکت مقره سازی وزارت نیرو

مشاور مالی شرکت پالیز 

مدیر مالی شرکت  سیمکار

رئیس حسابداری شرکت همیاران ره پی