نام : مسعود
نام خانوادگی : رحیمی
سمت : کارشناس امور مالیاتی و حسابداری
 

مهارتها و تخصص ها


عضو انجمن حسابداران ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

سوابق کاری
از سال 1364 لغایت 1374 در سمت حسابدار صنعتی و رئیس حسابداری بازرگانی شرکت داروسازی لقمان
از سال 1364 لغایت 1374 مدیر مالی شرکت ساختمانی پاوان
مدیر مالی کارخانه صنعتی آریا موتور سمنان
امور مالی و حسابداری شرکت میریاد
امور مالی و حسابداری شرکت سازه توان انرژی
امور مالی و حسابداری شرکت مهتاب صنعت
امور مالی و حسابداری شرکت زبر آسیا
امور مالی و حسابداری شرکت مهندسی اوچ بالابر
امور مالی و حسابداری شرکت الکترو شتاب
امور مالی و حسابداری شرکت صدرا ساختمان پارس
و ...

ارتباط و ارسال ایمیل!