1396/01/21 08:42

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی
1 . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
2. دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس گروه مالیاتی
 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم محصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :