1396/01/21 09:09

کمیسیون تقویم املاک

کمیسیون تقویم املاک
▪️در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ( ۳۱/تیر/۱۳۹۴ ) کمیسیون مزبور ، دیگر ارزش معاملاتی را تعیین نمی کند ، بلکه میانگین قیمت روز املاک در هر بلوک را تعیین خواهد کرد که ۲% ان برای سال ۱۳۹۵ بعنوان ارزش معاملاتی درنظر گرفته می شود .
▪️شاخص ۲% ، هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه ( بلوک ) به ۲۰% میانگین قیمت روز املاک برسد .
▪️آنچه که مبنای مالیات نقل و انتقال قرار می گیرد همین ارزش معاملاتی است یعنی ۲% میانگین قیمت روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک .
▪️نظر به اینکه ارزش معاملاتی تعیین شده همانطور که در بالا به آن اشاره شد مطابق دیگر قوانین و مقررات ، ماخذ محاسبه سایر عوارض نیز می باشد ارزش معاملاتی تعیین شده بشرح فوق مبنا نخواهد بود بلکه مقدار یا درصدی از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این درصد به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد .
▪️درصد مذکور باید بنحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض ، بیش از نرخ تورم رسمیِ اعلامی افزایش نیافته باشد .
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :