1396/01/21 09:15

تکلیف جدید حسابرس شرکت‌های دولتی

تکلیف جدید حسابرس شرکت‌های دولتی
مدیره‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، اعلام کرد کلیه‌ی حسابرسان شرکت‌های دولتی موظف هستند اجرا یا عدم اجرای انتقال حساب این شرکت‌ها نزد بانک مرکزی را در بند گزارش درج کنند.
به استناد بخشنامه‌ی شماره ۱۳۷۱۱۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ ریاست‌جمهوری در خصوص تکلیف کلیه‌ی شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمامی حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد خزانه سایر بانک‌ها را مسدود کنند. همچنین، عدم اقدام شرکت‌های دولتی در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :