1396/01/26 08:26

مالیات اخذ شده از نقل و انتقال سرقفلی چقدر بوده است؟

مالیات اخذ شده از نقل و انتقال سرقفلی چقدر بوده است؟
بنا بر مصوب رقم ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برنامه ریزی شده که از این میزان ۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال آن محقق شد.
 گفتنی است مالیات نقل و انتقال سرقفلی سهم ۰.۸ درصدی در سبد مالیاتی کشور داشته است.
مالیات نقل و انتقال سرقفلی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ ، رشد ۳۲.۹ درصدی داشته به گونه ای که در سال ۹۴ ، ۵ هزار میلیارد ریال وصول داشته و در مدت مشابه سال ۹۳ نیز ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال دریافتی از این بخش صورت گرفته است.
 متن / قانون مالیاتهای مستقیم
 برابر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
 به این نکته توجه داشته باشیم با توجه به حکم ماده ۱۴۶ مکرر قانون یادشده ، معافیت‌ مذکور در ماده ۱۳۳ به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
 برابر آنچه که در بند ( الف ) ماده ۱۳۲ قانون مذکور آمده ، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارک و اظهانامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :