1396/01/26 09:55

متن / قانون مالیاتهای مستقیم

متن / قانون مالیاتهای مستقیم
 توجه داشته باشیم معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۲ یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ ( عملکرد ۱۳۹۵ و بعد ) با اِعمال نرخ صفر قابل اعطاء خواهد بود ، فلذا کلیه اشخاص مورد نظر که به هر یک از فعالیت های مذکور در ماده ۱۴۲ مبادرت می نمایند ، برابر مقررات موجود ( از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ) مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید خواهند بود .
 به عبارتی دیگر ، در صورت عدم ارائه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور ، مودی مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر خواهد شد .
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
حسابداري شركتها , خدمات حسابداري , خدمات حسابداری و حسابرسی  , خدمات مالیاتی  , گزارش حسابرسی به زبان لاتین  , انجام امور مالياتي , خدمات مالي و حسابداري , ماليات بر ارزش افزوده , حسابداری پیمان های بلندمدت  , حسابرسی صورتهای مالی  , قیمت تمام شده  , شرکت خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی پارس تراز , خدمات مالی و مالیاتی  , خدمات مالی , مشاوره مالیاتی , حسابدار مستقل , تنظیم اظهار نامه مالیاتی , کمک حسابدار , مدیریت مالی , مشاوره حسابرسی , حسابداری عملی , موسسه حسابرسی , مشاوره حسابداری وحسابرسی , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی , ثبت اسناد حسابداری , حسابداری مالیاتی  , مشاوره حسابداری , شرکت حسابداری و حسابرسی , حسابرسي , طراحی سیستم مالیاتی , اظهار نامه مالياتي , انجام امور حسابداري , ماليات بر ارزش افزوده , شرکت خدمات مالی و حسابدار ی , حسابدار خبره , گزارش حسابرسی به زبان لاتین , گزارش حسابرسی به زبان لاتین , حسابداری سرمایه گذاری , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی ,