1396/01/30 08:19

دستورالعمل شماره ۵۰۱/ ۹۶/ ۲۶۰ مورخ ۲۷/ ۱/ ۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۵

 دستورالعمل شماره ۵۰۱/ ۹۶/ ۲۶۰ مورخ ۲۷/ ۱/ ۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده   در خصوص تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۵
 ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در ۲ ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۹۶ منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنانه های دستی تسلیمی ، بلامانع می باشد .
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :