1396/01/30 08:31

یادداشت / تهاتر :

یادداشت / تهاتر :
۱ . یک استاندارد حسابداری تهاتر مزبور را الزامی یا مجاز کرده باشد.
۲ . درآمد ها و هزینه ها ی غیر عملیاتی که از معاملات و رویدادهای واحد یا مشابه حاصل می شود. با اهمیت نباشد.
 بر اساس استاندار حسابداری ایران، گزارش خالص دارایی ها یعنی دارایی ها پس از کسر اقلام کاهنده مربوط ( نظیر ذخیره کاهش ارزش موجودی های مواد و کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود.) تهاتر نیست.
 تهاتر درآمد ها و هزینه های حاصل از فروش موجودی کالا ( درآمد فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته. ) صحیح نیست.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :