1396/02/03 08:14

اظهار نظر از ناحیه کانون سر دفتران

اظهار نظر از ناحیه کانون سر دفتران


 "مطابق ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

 با عنایت به ؛

 مقید شدن تکلیف ارسال معاملات به «معاملات خود» در ماده ۱۶۹ قانون که با احکامی مشابه جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر سابق گردیده و در زمان حاکمیت ماده قانونی مذکور طبق رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴/ ۳/ ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تسری حکم قانونگذار به اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ابطال و در نتیجه دفاتر اسنادرسمی نیز از شمول اشخاص مکلف به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج گردیده بودند و

 توجهاً به ماده ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ممنوعیت سردفتر از تنظیم معاملات خود در دفتر تحت تصدی و همچنین تفاوت اساسی ارائه خدمات که وظیفه دفاتر اسناد رسمی است از خرید و فروش خدمات که ارتباطی به عمل دفاتر اسناد رسمی ندارد،‌ تنظیم و ثبت معاملات سایر اشخاص از «معاملات خود» خروج موضوعی داشته،

 و لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارسال فهرست معاملات فصلی را نداشته و ندارند ، مضافاً دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۱۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه نسبت به ارسال آمار معاملات اموال منقول و غیر منقول مبادرت می نمایند."

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :