1396/02/03 08:21

ممنوعیت مشاوره مالیاتی

ممنوعیت مشاوره مالیاتی


در حالی که اولا طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد. ثانیا همانطور که در بخشنامههای قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده.

اصولا این گونه افراد با وجود داشتن مسوولیت در واحدهای مالیاتی طبعا به لحاظ ایجاد علقه بین مستخدم و آمر نمیتوانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بیطرفی را کاملا رعایت کنند.

لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال به هیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهارنامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیراداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمات در موسسات مزبور هستند مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه (در مورد آنهایی که اکنون مشغول خدمات به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت (در مورد افرادی که بعدا تصمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیرمالیاتی داده شود.

قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل ۱۴۱ مذکور سمتها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

گردآورنده : شرکت حسابداری و حابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :