1396/02/26 10:24

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

محمد سلمانی مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان افزود : بند مشمولیت اشخاص حقیقی (بند الف. ب و ج) از سامانه ثبت نام الکترونیکی حذف شده است.
وی گفت: همچنین ثبت نام جدید فقط توسط شماره ملی، شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه، قانونی خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد:
در صورتی که صاحبان مشاغل موضوع آئین نامه مذکور بیش از یک ثبت نام انفرادی در یک محل داشته باشند (در بندهای مختلف) باید یکی را به عنوان فعالیت اصلی انتخاب کرده و از طریق مراجعه به اداره مالیاتی و یا ابراز ایجاد شده در نرم افزار، اقدام به حذف سایر ثبت نام ها کنند.

وی با بیان اینکه همچنین صاحبان مشاغل باید تمام فعالیت های خود در آن مکان را در ثبت نام اصلی اضافه کنند گفت: اطلاعات این دسته از مودیان از سامانه استخراج شده و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود تا نسبت به اصلاح ثبت نام خود اقدام کنند.
سلمانی تصریح کرد: ابزار مناسبی برای تمامی مودیان در سامانه ثبت نام ایجاد شده است تا مودی با ورود شماره ملی از فهرست ثبت نام ها مطلع شده و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی گفت: در صورتی که صاحبان مشاغل موضوع آئین نامه مذکور در یک مکان بیش از یک ثبت نام داشته باشند و فعالیت آنها مشارکتی باشد یابد به ازای هر مشارکت یک ثبت نام جدا انجام داده و یک اظهارنامه جدا ارسال کنند.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :