1396/02/26 10:41

عملیات بستن حساب ‌ها و موارد کنترلی قبل از آن

عملیات بستن حساب ‌ها و موارد کنترلی قبل از آن

2- انجام مطابقت حساب ها با طرف حساب های شرکت .
3- انجام انبار گردانی و تهیه صورت جلسه مناسب و تعیین کسر و اضافات انبار و انجام اصلاحات تراز. (در شرکت هایی که با موجودی کالا سر و کار دارند)
4- محاسبه استهلاک (با توجه به بخشنامه 78/95/200 مورخ 1395/11/4 موضوع ماده 149 ق.م.م)

5- انجام تسعیر ارز حساب های ارزی .
6- کنترل مغایرت گیری های بانکی و اخذ تاییدیه از تنخواه داران.
7- مطابقت گزارشات برون سازمانی (معاملات فصلی اظهار نامه های ارزش افزوده و لیست های حقوق و دستمزد بیمه و مالیات) با دفاتر شرکت و بررسی مغایرت های احتمالی.
8- برآورد ذخیره هزینه ها و اطمینان از ثبت تمام هزینه ها در دوره مربوطه .
9- محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا و کالای فروش رفته .

10- بررسی تسهیلات بانکی و انجام ثبت‌های هزینه‌های مالی .
11- اصلاح تتمه مانده حسابها ( مانند رند‌های قبوض مالیاتی )
12- انجام طبقه بندی حسابها ( مانند یک کاسه کردن حساب ارزش افزوده )
13- برآورد ذخیره مالیاتی عملکرد با توجه به درآمدهای معاف و مشمول و هزینه‌های غیر قابل قبول مالیاتی .
14- ثبت اندوخته قانونی ( با توجه به مفاد ماده 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت )


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :