1396/02/26 10:48

رسیدگی بیمه‌ای تامین اجتماعی را دست کم نگیرید

رسیدگی بیمه‌ای تامین اجتماعی را دست کم نگیرید
 


در این خصوص به وجود دفاتر و سالم بودن پلمپ توجه کنید ، حتی اگر دفاتر شما با تاخیر اخذ شده باشد حسابرس بیمه به استناد دفاتر اقدام به رسیدگی می‌نماید ولی اگر دفاتر وجود نداشته باشد و یا نانویس باشد وضعیت خوب پیش نمی‌رود و یک جورهایی شما علی‌الراس می‌شوید و مسلما رسیدگی بهتر از علی‌الراس است !

حتما می دانید که موظف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت تا 10 سال بعد از تاریخ اتمام سال مالی هستید ، پس نداشتن دفاتر برای حسابرس بیمه بهانه قابل پذیرشی نیست . (طبق توافق وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی جدید با سازمان تامین اجتماعی این مورد به یکسال کاهش یافته)

2- " دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرس دفاتر قانونی " را از کانال ما دانلود کنید . در این دستورالعمل نحوه اخذ بیمه از هر یک از مخارج شرکت مشخص شده ، منظور از 1-5 در این بخشنامه نرخ بیمه 30% ، منظور از 2-5 نرخ بیمه 16% و منظور از 3-5 نرخ بیمه 7 % است .

به صورت نمونه حق بیمه حمل کالا به مبلغ 000ر000ر10 ریال به شرح زیر محاسبه و مطالبه می شود .

حمل کالا 3-5 است پس: 000ر700 = 7 % * 000ر000ر10

3- دقت کنید صرفا از خریدهای مشمول و هزینه‌هایی که بابت آنها وجه پرداخت شده باشد باید بیمه مطالبه شود و تامین اجتماعی نمی‌تواند ازذخیره هزینه‌ها وهزینه‌های پرداخت نشده بیمه اخذنماید .

4- لیست‌های بیمه ارسالی و رسیدهای مربوط به پرداخت‌های انجام شده را جمع‌آوری کنید ، دقت کنید هزینه‌های مربوطه با لیست‌های ارسالی مطابقت داشته باشد و موارد مشمول از معاف را به نحو صحیح در ترازنامه از همدیگر جدا کنید.

5- حقوق افراد تا سقف مشخصی برای هر روز مشمول بیمه است و مازاد آن مشمول نیست ! دقت کنید تعداد روزهای کارکرد با توجه به مستندات مخارج مشخص و تایید شده باشد .

6- افرادی که در خدمت سربازی هستند ، همینطور خرید های کالا مشمول بیمه نمی‌شوند ، اما تمام حق الزحمه‌ها مشمول هستند . حتما مفاصا حساب‌های پیمانکارانی که برایتان کار کرده‌اند را پیگیری و اخذ کنید . این مدارک خیلی به دردتان خواهد خورد !

7- در صورت حساب‌ها و مدارک باید وجه حق‌الزحمه از وجه کالا تفکیک شده باشد !

8- اگر برای پرسنل‌تان از شرکت دیگری لیست رد کنید و هزینه را شما ثبت نمایید به شرط اینکه ثابت شود از شرکت دیگری لیست رد شده و در آنها هزینه نشده است مورد پذیرش حسابرس قرار می‌گیرد.

9- در آخر سعی کنید بهترین همکاری ممکن را با گروه رسیدگی کننده داشته باشید ، آنها نیز مثل شما حسابدار هستند و می‌توانند منصفانه ترین ضرایب را تشخیص و اعمال کنند .

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :