1396/07/02 08:26

پرسش و پاسخ در خصوص درخواست قرار تامین

پرسش و پاسخ در خصوص درخواست قرار تامین

حال چند سوال مطرح است .

1- آیاصدور رای عام مبنی بر تامین مالیات از اموال منقول وغیر منقول بدون ذکر جزییات مال مورد تامین (مثلا پلاک ثبتی .x. یا اتومبیل پلاک شماره y ) وجاهت دارد یا خیر ؟تاجایی که من اطلاع دارم در محاکم دادگستری قرارها عام نیست وباذکردقیق مشخصات مال مورد تامین است.

2- آیا قرارصادره از هیات حل اختلاف ماده ۱۶۱ که یک رای محسوب میگردد می بایست به مودی ابلاغ گردد یا خیر؟

3- آیا اگر مودی معترض‌باشد وقرارصادره از هیات ۱۶۱ ناعادلانه واختلال در کسب وکار مودی ایجاد نماید به چه مرجعی میتواند اعتراض کند.؟

4- آیا اگر بدون ابلاغ قرار ماده ۱۶۱ نسبت به صدور برگ اجرایی ماده ۱۶۱ اقدام شده باشد میشود به ادعای عدم قطعیت قرار ۱۶۱ در هیات ماده 216 مطرح کرد ؟


گردآورنده: شرکت سابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :