1396/07/02 08:47

پرسش و پاسخ حسابرسی در خصوص اظهارنظر حسابرس

پرسش و پاسخ حسابرسی در خصوص اظهارنظر حسابرس

شرکت فرعی مبلغ عمده ای دارایی ثابت دارد و استهلاک سال 95 را بر اساس جدول ماده 151 محاسبه نموده و چون قابل پذیرش است حسابرس هم ایرادی مطرح نکرده
اگر بر اساس 149 جدید محاسبه میکرد هزینه استهلاک 200 میلیارد ریال بیش از مبلغ فعلی میگردید و شرکت فرعی زیانده میشد .

اما شرکت اصلی استهلاک را بر اساس 149 محاسبه کرده لذا در تلفیق رویه ها یکسان نیست.

جهت یکسان سازی رویه ها اگر شرکت اصلی 151 را اعمال کند (مشابه فرعی ) هزینه استهلاک 20 میلیارد ریال کمتر از مبلغ فعلی طبق صورتهای مالی تلفیقی میشود (کمتر از مبلغ اهمیت ) ولی اگر فرعی مشابه اصلی عمل کند استهلاک 200 میلیارد (4برابر اهمیت ) افزایش میابد


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :