1396/07/03 10:24

مدیریت سود:

مدیریت سود:

با استفاده از قضاوت در انتخاب روشهای حسابداری، مدیریت انعطاف پذیری لازم برای به کار بردن استانداردهای حسابداری در گزارش عملکرد مالی به را دست می آورد. این انعطاف پذیری، فرصت مدیریت سود را برای مدیران فراهم میکند .

✍️مدیریت سود میتواند به اشکال مختلف از جمله موارد زیر انجام شود :

1- میتواند نتیجه ی مستقیم استفاده از قضاوت در صورتهای مالی باشد ؛

2- میتواند دستکاری سود توسط مدیران برای رسیدن به برخی اهداف از جمله:
پرداخت پاداش بالاتر به مدیریت، قیمت بالاتر سهام، رسیدن به پیش بینی تحلیلگران وکاهش هزینه های قراردادی باشد؛

3- میتواند به وسیله ی معاملات صوری (برای مثال، تأخیر در شناسایی فروش) انجام شود این نوع مدیریت سود تحت قضاوت حرفه ای نیست؛ بلکه نقض آشکار استانداردهای حسابداری و مقررات محسوب می شود؛ و

4- میتواند دستکاری سود به وسیله نقض مقررات و استانداردهای حسابداری یا بدون نقض استانداردهای حسابداری باشد. سودی که از طریق نقض استانداردهای حسابداری و مقررات دستکاری میشود، تقلب نام دارد ومتقلب سزاوار مجازات است.

بنابراین مدیریت سود، مخفی کردن تصویر واقعی شرکت به منظور دستیابی به برخی اهداف از پیش تعیین شده است. این فرآیند میتواند بدون/ با نقض استانداردهای حسابداری و مقررات، با هدف ضربه زدن به کسی یا به دست آوردن منافع شخصی انجام
شود .

حسابرسی با کیفیت بالا، احتمال تعیین شیوه های حسابداری مشکوک، محدود کردن سودهای بیش از حد و افشا ی اشتباهات را افزایش میدهد به علاوه، کیفیت حسابرسی بالا میتواند اقلام تعهدی غیرعادی واحدهای اقتصادی را که محرک فرصت طلبی مدیران
است، کاهش دهد.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :