1396/07/04 11:08

اشکال در رعایت استانداردهای_بین‌المللی در بابکهای ایران

اشکال در رعایت استانداردهای_بین‌المللی در بابکهای ایران

 
 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 به‌منظور ارزیابی ریسک بالقوة موجود در تحقق داراییها و الزامات مربوط به پرداخت بدهیها و تعهدات مشروط مقرر می‌دارد که بانکها، موارد عمده تراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه خود را برحسب مناطق جغرافیایی، گروههای مشتریان یا گروههای صنعتی و همچنین، خالص مبلغ داراییها و بدهیهای عمده ارزی و ریسک مترتب بر آنها، افشا کند.

در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بانکهای ایران معمولا تراکم تسهیلات اعطایی از جنبه‌های مختلف نظیر بخشهای اقتصادی و انواع عقود و تراکم سپرده‌ها بر حسب نوع سپرده افشا می‌شود که بر استانداردهای بین‌المللی منطبق است.
 اما در دو مورد مفاد استاندارد بین‌المللی رعایت نمی‌شود:

 ارائه اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیهای ارزی شامل داراییها و بدهیهای شعب خارجی.

 ارائه اطلاعات مربوط به تراکم داراییها در بخشهای عمومی و خصوصی به‌علت ناروشن بودن تعریف وحدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخش عمومی غیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومی غیردولتی در شمار مؤسسات خصوصی (نظیر شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی).


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
حسابداري شركتها , خدمات مالیاتی  , گزارش حسابرسی به زبان لاتین  , مشاوره مالی و مالیاتی , حل و فصل پرونده مالياتي , اظهار نامه مالياتي , حسابداری پیمان های بلندمدت  , چگونگی صورت های مالی  , مشکلات سیستم حسابداری , حسابرسی صورتهای مالی  , خدمات مالی  , استانداردهای حسابداری و حسابرسی  , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی  , خدمات مالی و مالیاتی  , شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز , مشاوره مالیاتی , مشاوره حسابداری , شرکت حسابرسی , تنظیم اظهار نامه مالیاتی , خدمات حسابداری , اعزام حسابداروحسابرس , طراحی سیستم مالی , موسسه حسابداری , حسابدار مستقل , مشاوره حسابداری وحسابرسی , خدمات مالي و حسابداري , حسابداری مالیاتی  , حسابرسي , کمک حسابدار , طراحی سیستم مالیاتی , موسسه حسابرسی , انجام امور حسابداري , خدمات حسابرسي , حسابرسی صورتهای مالی , شرکت حسابداری , حسابدار خبره , گزارش حسابرسی به زبان لاتین , خدمات حسابداری و حسابرسی , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی , حل و فصل پرونده مالياتي ,