1396/07/16 03:31

دیدگاه مالیاتی از نادر علیلو

دیدگاه مالیاتی از نادر علیلو
 
 
از نظر مالیاتی زمانیکه عین ملک انتقال می یابد طبق ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم ، مالیات بر درآمد اتفاقی، موقع تعلق منافع وصول خواهد شد . بدون توجه به اینکه انتقال عین معوض و یا بلاعوض باشد.

 "منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ،عقودی از قبیل صلح ،هبه و معاوضه می باشد .چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد.انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم شناخته می شود."(بخشنامه 13530تاریخ 84/07/27)

 در حفظ منافع مادام العمر بر مصالح ،چون مدت عمر معلوم و معین نبوده و مجهول است . تا زمانیکه فوت مصالح " اتفاق" نیافته، منافع انتقال نیافته و چون امکان دارد عمر مصالح بیشتر از عمر متصالح باشد. اگر متصالح فاقد وراث باشد موقع فوت مصالح ، عین و منافع ملک به دولت تعلق خواهد گرفت و وصول مالیات از مصالح و یا متصالح موقع انتقال عین ( در صلح بلاعوض ) طبق نرخ ماده ۵۹ و ۱۳۱ قابل توجیه نخواهد بود ، چراکه موقع انتقال عین ملک ، هرگز معلوم نیست منافع به چه کسی تعلق خواهد گرفت ، به همین خاطر مالیات بر درآمد اتفاقی فقط موقع تعلق منافع قابل وصول می باشد.

 اگر انتقال عین بلاعوض باشد ارزش کل ملک در تاریخ تعلق منافع ، ولی اگر انتقال عین معوض باشد انتقال دهنده طبق نرخ ماده ۵۹ ق.م.م به میزان مبلغ دریافتی مشمول بوده ، و در زمان(اتفاق) فوت مصالح و انتقال منافع ،متصالح مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی گردیده و طبق تبصره ماده ۱۲۲ ق.م.م مالیات تفاوت ارزش ملک موقع تعلق منافع با پرداختی متصالح(زمان خرید عین) وصول خواهد شد.

 اگر پدری(عین) مغازه ۱۰۰ میلیونی خود را بلاعوض و یا به مبلغ ۱۰ میلیون به فرزند خود انتقال دهد به شرطی که منافع را مادام العمر برای خود نگهدارد، اگر بعد از ۱۵ سال موقع فوت پدر ، و تعلق منافع به فرزند، ارزش مغازه ۹۰۰ میلیون باشد . فرزند طبق ماده ۱۲۲ مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی از ماخذ 900 میلیون خواهد بود . و دفتر اسناد رسمی طبق مقررات ماده ۱۲۶ ق.م.م بدون استعلام از اداره امور مالیاتی، حق ندارد منتفی شدن مورد عمری ( تعلق منافع) را در سند قید نماید.

 لذا در انتقال عین ملک با حفظ منافع برای انتقال دهنده (به شرط عمری) ، انتقال گیرنده فقط موقع تعلق منافع طبق ماده ۱۲۲ ق.م.م (در هر دو حالت معوض و بلاعوض )مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

موسی گچ لو

ممنون میشم اگه شماره همراهتان را ارسال بفرمائید

موسی گچ لو
پاسخ