1396/07/16 04:01

نکات اساسی در ایفای نقش حسابداری

 نکات اساسی در ایفای نقش حسابداری۳ . حسابداری صافی نیست فیلتر است : سیستم حسابدار باید تحلیگر باشد نه اینکه بدون تحلیل و آینده نگری رویدادها از هم مجزا شوند بلکه باید ابتدا همه رویدادها در بخش مالی آنالیز شوند.

۴ . حسابدار باید حداقل آیتم های مالیاتی را بداند : تاسف دارد وقتی بشنوید حسابداری به شما بگوید کار مالیاتی مجموعه بر عهده شخص دیگری است این یعنی بی مسئولیتی و بی عرضه بودن.

۵ . نباید عمداً یا سهواً مجری پولشویی گردد : قانون پولشویی هم اکنون زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی است و تنها بخش حادثه ساز در این قانون فقط و فقط بخش مالی است حسابدار باید همه شرایط را بداند.

۶ . حسابدار باید جایگاه خود را حفظ کند و نباید تافته جدا بافته باشد: معمولا برخی از حسابداران خود را از بقیه همکاران و کارکنان جدا می کنند که یک تصور اشتباه است و باعث افسردگی شدید در آنان خواهد شد بلکه صرفا باید مراقب جایگاه خود باشند و طبق اصول حرفه گری راز دار اطلاعات نزد خود باشند.

۷ . حسابدار نباید دبیرخانه باشد ولی باید زبان مکاتبه را بداند : نکته پایانی این است که حسابدار نباید ثبات اداری باشد ولی باید فنون مکاتبه خاص بخش مالی را در دو مدل داخلی و برون سازمانی بلد باشد . منظور در اینجا فرم های حسابداری نیست بلکه یادگیری زبان مکاتبه است که می تواند مدافع بخش مالی محسوب شود

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :