1396/07/16 04:21

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

وی ادامه داد: از طرفی دیگر بر اساس این قانون ، سر دفترلیست معاملات انجام شده را برای حوزه مالیاتی محل ارسال کند ،بنابراین دادن یک فرصت سه ماهه تحت عنوان معاملات فصلی در خصوص دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و برای اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است .

 سیروس گفت : سازمان امور مالیاتی با یک بخشنامه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد نسبت به این آمار مضاعف اقدام کنند و در قبال عدم ارسال این آمار جریمه ای را برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفت .

 مشاوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد : به دنبال این موارد دادخواستی به دیوان عدالت اداری از سوی کارمندان یکی از دفاتر اسناد رسمی داده شد ، مبنی بر اینکه این قانون هیچ صراحت و اشاره ای به دفاتر اسناد رسمی برای ارسال این آمار نکرده است .

 وی تاکید کرد : بنابراین در واقع دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون فروشنده خدمت و یا به منزله کاسب یا تاجر محسوب نمی شوند .

 سیروس تصریح کرد: بنابر این وضع چنین جریمه ای بر دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است .

 وی اعلام کرد: دیوان عدالت اداری به این داد خواست رسیدگی کرد و وضع این جریمه به دفاتر اسناد رسمی را خارج از اختیارات وزارت دارایی دانست و این بخشنامه باطل شد .

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
اضهارنامه مالياتي , حل و فصل پرونده مالياتي , خدمات حسابرسي , خدمات حسابرسی داخلی  , اعزام نیرو , مشاوره مالی و مالیاتی , مسئولیت وچالش در حسابرسی , حسابداری پیمان های بلندمدت  , مشکلات سیستم حسابداری , حسابرسی صورتهای مالی  , خدمات مالی  , استانداردهای حسابداری و حسابرسی  , قانون مالیاتهای مستقیم , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی پارس تراز , شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز , شرکت خدمات مالی ، مالیاتی ،حسابداری و حسابرسی  , مشاوه مالی  , مشاوره مالیاتی , گزارش حسابرسی , تنظیم اظهار نامه مالیاتی , کمک حسابدار , حسابداری مالیاتی  , اعزام حسابداروحسابرس , مشاوره حسابداری وحسابرسی , طراحی سیستم مالی , طراحی سیستم مالیاتی , اظهار نامه مالياتي , موسسه حسابرسی , انجام امور حسابداري , حسابداري شركتها , ماليات بر ارزش افزوده , حسابرسي , خدمات مالیاتی , شرکت خدمات مالی و حسابدار ی , انجام امور مالياتي , شرکت حسابداری , گزارش حسابرسی به زبان لاتین , موسسه حسابداری , خدمات مالی و مالیاتی  , خدمات مالي و حسابداري ,