1396/07/17 04:13

آیا زیانی که با سرمایه تهاتر شده قابل کسر از سود سال بعد هست ؟

آیا زیانی که با سرمایه تهاتر شده قابل کسر از سود سال بعد هست ؟

همانگونه که در اظهارنامه سرمایه جدید ( پس از کاهش و پس از تهاتر با زیان ) ثبت شده بنابراین زیانى وجود ندارد که قابل تهاتر با سود جارى باشد .

در ترازنامه اظهارنامه سال ٩٥ زیان انباشته وجود ندارد پس چگونه جدول تهاتر زیان با سود را تکمیل میشود کرد ، اشتباه امور مالى شرکت بوده و فرصتى که از دست رفته است ؟

پاسخ :

هر مبلغ زیان عملکرد یک دوره مالی مورد تایید اداره مالیات واقع گردد. بدین معنی است که شخص زیان دیده به همان اندازه طلبکار از اداره مالیات برای سنوات پس از آن میگردد و شرط وصول طلب خود سود آوری موسسه مورد نظر در سنوات آتی وفق مقررات بند 12ماده 148 می باشد.

اگر بنا به هر علتی زیان تاییدشده با سرمایه یا هر کدام از حسابهای غیر مشمول مالیات مندرج در ترازنامه تهاتر گردد موجب ممانعت از مستهلک شدن آن زیان در سنوات بعدی نخواهد شد.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز


____________________

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :