1396/07/22 07:50

پرسش و پاسخ در خصوص تعلق مالیات

پرسش و پاسخ در خصوص تعلق مالیات

متاسفانه گمرک هنوز از چاى وارداتى ارزش افزوده مطالبه میکند ( دفتر فنى ارزش افزوده صراحتا به استناد برنامه پنج ساله واردات چاى را هم معاف اعلام میکند )

شرکت هم چون در گمرک ارزش افزوده را پرداخت نموده ، هنگام فروش از مشتریان ارزش افزوده دریافت کرده ، حال سوال این است که تکلیف ارزش افزوده پرداخت شده به گمرک و ارزش افزوده دریافت شده از مشتریان چیست و چگونه در اظهارنامه ارزش افزوده منعکس شود ؟

پاسخ :

الف ) از اول فروردین 96 ، چای از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج شده و معاف می باشد و گمرک علیرغم بخشنامه های صادره ، از کالای معاف ، مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت کرده است .

ب) از آنجا که یکی از شرایط اعتبار مالیاتی تلقی شدن مالیات پرداختی و در نتیجه استرداد و یا تهاتر آن با مالیات و عوارض دریافتی ، مشمولیت کالاهاست ، و چون چای در زمان واردات (از اول سال96) مشمول نبوده ، لذا به نظرم قابل استرداد نخواهد بود .

ج) بر وفق تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نباشد ، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود ، و یا بایستی به قیمت تمام شده محصول اضافه گردد .

د) مالیات دریافتی از مشتریان نیز از طریق رسیدگی به اظهارنامه های ارائه شده و بررسی اسناد و مدارک مودی ، قابل وصول توسط سازمان امور مالیاتی خواهد بود .

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :