1396/07/30 09:39

قرار دادهای مالیاتی

قرار دادهای مالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه در طی د وسال گذشته برای بررسی تراکنش‌های بانکی تحت شدیدترین فشارها بوده‌ایم، گفت: وقتی از مراجع مختلف اطلاعاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد از افراد خواسته می شود که در این باره توضیح دهند. اگر اسنادی که آنها به سازمان ارائه می‌کنند گویای عدم پرداخت مالیات باشد برای آنها برگ تشخیص صادر می شود و در صورت اعتراضراه های مختلفی برای احقاق حقوق آنها وجود دارد.

 تقوی نژاد با مطرح کردن این سوال که چه نگرانی از بررسی تراکنش‌های بانکی وجود دارد که این حجم از فشارها به سازمان مالیاتی وارد شده گفت: عده‌ای با این موج فشار به سازمان مالیاتی همراهی می‌کنند به این دلیل که شناختی از قوانین ندارند اما افراد دیگری در این کشور هستند که عامدانه با شفافیت اطلاعاتی مبارزه می‌کنند و من از همه تقاضا می‌کنم اجازه ندهند برنامه سازمان مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در نطفه خفه شود.

 وی افزود: اگر اعتقاد داریم در کشور فرار مالیاتی وجود دارد و این موضوع باعث افزایش بی عدالتی شده است نباید اجازه دهیم فشارها به سازمان مالیاتی افزایش یابد.

 معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: فشار به سازمان مالیاتی برای عدم بررسی اطلاعات اقتصادی مودیان یعنی همراهی با فراریان مالیاتی و این موضوع به معنای واقعی کلمه جرم است.

 تقوی نژاد با اشاره به جوسازی‌های اخیر علیه سازمان مالیاتی گفت: عده‌ای معتقدند فعالیت سازمان برای بررسی تراکنش‌های بانکی غیرقانونی است تعجب بنده بیشتر از جانب افرادی است که سال‌ها کار اقتصادی کرده و در مجلس نیز قانونگذاری می‌کنند اما باز هم ذهن جامعه را نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی مشوش می کنند.

 وی با بیان اینکه برخی از افراد که ادعای قانون داری می‌کنند سازمان مالیاتی را به انجام کار غیرقانونی متهم کرده‌اند پاسخ من به آنها این است که اگر قانون را نمی‌دانید بپرسید. اما به هر حال رفتار امروز شما که در جایگاه قانونگذار قرار گرفته‌اید به نوعی عناد با قانون است.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :