1396/08/02 08:58

چرخه حسابداری چیست?

چرخه حسابداری چیست?چرخه حسابداری از ثبت و ضبط معاملات با افراد آغاز می شود و با آماده سازی صورت وضعیت‌های مالی و بستن حساب ها خاتمه می یابد.

مراحل اصلی چرخه حسابداری

۱. جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه
۲. تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه
۳. ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر
مالی

۴. انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل
۵. آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح نشده)
۶. اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل

۷. آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح شده)
۸. آماده کردن صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

۹. بستن حسابهای موقت
۱۰. آماده کردن تراز آزمایشی (اختتامی)
۱۱. تهیه ترازنامه و بستن حسابهای دائمی

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :