1396/10/10 07:09

10 قدم در کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی

 10 قدم در کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی
 بررسی و محاسبه معکوس مبلغ فروش بر اساس درصد  مالیات ارزش افزوده طی هر فصل و سال 

کنترل  اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای فروش 

تفکیک و کسر هر نوع تخفیفات از فروش ناخالص قبل از محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده

مطابقت سیستم فروش،انبار و حسابداری 

 اطمینان ازثبت فاکتور های فروش سال جدید در دوره مالی بعد

 بررسی شماره سریال و شناسایی فاکتورهای ابطالی و کنترل عدم ارائه فاکتورهای نانویس

 کنترل مطابقت حجم فروش نسبت به  موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته

 کنترل مطابقت کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده طبق روش شمارش انبار و روش قیمت گذاری شده

 تکمیل مشخصات کامل خریدار و فروشنده در سربرگ فاکتور و عدم درج شناسه ملی و یا کد اقتصادی غیر واقعی

 کنترل حساب فروش در پایان هر فصل طبق تراز حسابها با سامانه صورت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :