1397/01/27 07:51

تکالیف مالیات شرکت های بدون فعالیت

تکالیف مالیات شرکت های بدون فعالیت

برخی این باور نادرست را دارندکه صرف نداشتن درآمد به معنی عدم فعالیت است در حالیکه تمام مخارج انجام شده شرکت فعالیت محسوب میگردد.

به بیان دیگر شاید شرکتی پس از تاسیس ،فعالیت درآمدی نداشته باشد اما حتما” فعالیت هزینه ای خواهد داشت در نتیجه این شرکت فعالیت دارد.

به محض ثبت شرکت ،تکالیف قانونی باید انجام شود حتی اگر  پس از چند ماه یا چند سال هنوز درآمدی کسب نشده است.

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها کلیه مشخصات شرکت ، توسط سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده خواهد بود.

عدم فعالیت درآمدی مجوزی برای عدم تشکیل پرونده مالیاتی نیست.

حتی شرکتهایی که فاقد درآمدند نیز باید برای ثبت نام شماره اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند .

مراقب ثبت واریز و برداشتهای حساب بانکی تازه افتتاح شده  شرکت بوده که برای مصارف شخصی از آن استفاده نشده و گردش بانکی ثبت نشده وجود نداشته باشد.

شرکتها ملزم به گرفتن دفاتر قانونی پلمپ شده می باشند.

از هرگونه خرید و فروش شرکاء ومدیران به نام شرکت خودداری گردد ، چون طرف معامله نام شرکت را درمعاملات فصلی گزارش خواهد کرد.

اظهارنامه های ارزش افزوده باید به صورت صفر در مهلت های مقرر ارائه شوند.

اگر در اساسنامه ، سرمایه بصورت آورده نقدی است باید در حساب متناظر ثبت و در اظهارنامه عملکرد نشان داده شود.

در عدم فعالیت فقط نداشتن درآمد دلیل کافی نیست بلکه نباید هیچ فعالیت هزینه ای نیز انجام شده باشد که تقریبا” محال است.

فعالیتهای ساده ای نظیر:

پرداخت هزینه های ثبت شرکت پرداخت حق تمبر سرمایه شرکتخرید تجهیزات برای انجام فعالیت هزینه چاپ فاکتور و سربرگ خرید

نرم افزار حسابداری

پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر سال تاسیس و سال بعدی آن

 جزو فعالیتهای هزینه ای شرکت محسوب می گردد که عدم فعالیت را ملغی میکند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :