1397/03/05 07:15

تحویل و تحول کار حسابداری بین حسابداران قبلی و بعدی

تحویل و تحول کار حسابداری بین حسابداران قبلی و بعدی
🌐
3 – اسناد و مدارک حسابداری داخل زونکن تا تاریخ روز
4 – اظهارنامه مالیاتی سال های قبل
5 – آخرین تراز حسابهای کل / معین و تفصیلی با امضای حسابدار تحویل دهنده
6 – نرم افزار حسابداری مورد استفاده و قفل های آن
7- آخرین بک آپ های نرم افزار به تاریخ روز تحویل
8 – دسته چک مربوط به شرکت و صورت ریز اسناد موجود داخل صندوق
9 – چکهای دریافتنی از دیگران که در صندوق شرکت موجود است
10 – وجه نقد داخل صندوق و صورتجلسه تحویل.
11 – لیست کلیه دارائیهای ثابت و خریداری شده و مشخصات آنها
12 – آخرین لیست موجودی کالاها و لیست آخرین انبارگردانی
14 – آخرین لیست محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل
15 – آخرین فیش های واریزی مالیات حقوق پرسنل و مالیات بر درآمد شرکت.
16 – آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آخرین اظهار نظر بازرس در مورد حسابهای شرکت
17 – آخرین اساسنامه ی شرکت و آخرین تغییرات در اساسنامه
18- کلیه اسناد و اوراق و مدارک که مربوط به قسمت حسابداری می باشد


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :