1397/03/19 04:49

استانداردبین المللی حسابداری

استانداردبین المللی حسابداری


1⃣ انعکاس یوزانس و افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده مجاز نیست.

2⃣ دلالان کالا که مـوجودیها را به ارزش مـنصفانه به کسر هـزینه های فروش اندازه گیری می کنند نیز مستثنی هستند.

3⃣ تفــاوت ارزش بازیــافــتنـی (net realizable value) و ارزش مـنصــفـانه (fair value) این است که ارزش بازیافتنی، ارزش مختص واحد تجاری است.

4⃣ حذف کار در جریان پیشرفت از موارد استثنای دامنه کاربرد

5⃣ مستثنی بودن موجودیهایی که به خالص ارزش بازیافتنی شناسایی می شوند از الزامات اندازه گیری استاندارد شامل داراییهای زیستی است.

6⃣ در محاسبه ظرفیت عادی جهت محاسبه سربار، کاهش ظرفیت مربوط به تعمیرات برنامه ریزی شده در نظر گرفته می شود (تصریح شده است).

7⃣ تصریح سایر مخارج (سربار غیرتولیدی یا هزینه طراحی برای مشتری خاص) که آشکارا به رساندن موجودی به مکان و شرایط فعالی آن مربوط است.

8⃣ حذف بهای تمام شده موجودیها در واحدهای خدماتی.
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :