1397/03/23 09:11

وظایف حسابرس در انبار گردانی

وظایف حسابرس در انبار گردانی
4) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شرکت که مسئولیت انبار گردانی با آنان است نه حسابرسان مستقل .
5) تکمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.
6) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.
7)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد.
8) اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل 2 بار ( شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه اول باشد ) .
9‌) شمارش تعدادی که از اقلام توسط حسابرسان.
10) مطلع بودن حسابرس از کلیه مکانها و محلهای انبار.
11) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند.
12‌) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در مجل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.
13) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج کالا در حین انبار گردانی.
14) اطمینان از اینکه هیچ کالایی 2 بار شمارش نشده باشد.
15)اطمینان از کالاهایی که اصلاً وجود خارجی ندارد و اینکه جزء موجودی کالا هم منظور نگردیده باشد.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :