1397/03/23 10:24

7جرم مالیاتی

7جرم مالیاتی
 قانون گذار برای نشان دادن اهمیت رعایت تکالیف قانونی: از واژه ی جرم اشتفاده کرده است
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به ۸ درجه تقسیم می شود که در درجه ششم این موارد تصویب شده است:
حبس بیش از ۶ ماه تا دوسال جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریالشلاق از سی و یک تا نود ونه ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سالانتشار حکم قطعی در رسانه ها
حالا باهم این ۷ جرم را مرور کنیم :
◀️ جرم شماره ۱ ::: تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
◀️ جرم شماره ۲ ::: اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
◀️ جرم شماره ۳ ::: ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و و ارد کردن زیان به دولت با این اقدام
◀️ جرم شماره ۴ ::: عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
◀️ جرم شماره ۵ ::: تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
◀️ جرم شماره ۶ ::: خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
◀️ جرم شماره ۷ ::: استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پاترس تراز
gmail:parstarazco@gmail.comنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :