1397/03/24 04:53

حسابداری مالی

حسابداری مالی
پ.ن2: تصمیم گیری باید اقتصادی و مرتبط با واحد تجاری باشد.
پ.ن3: اطلاعاتی هم مفید تلقی می شود که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مناسب باشد
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :