1397/03/24 06:19

حساب سازی در حسابداری

حساب سازی در حسابداری
2. حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران، جاری شرکاء و غیره
3. ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط
4. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند
5. کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر
6. ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری
7. متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری
8. منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه
9. ارائه صورت حسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده برگه سبز گمرکی
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :