1397/03/29 07:21

مدارک حسابداری

مدارک حسابداری


1- مشاهده عینی توسط خود حسابرس (دیدن داراییها )
2- اظهارات اشخاص ثالث (مثل گرفتن تاییدیه از بدهکاران بابت بدهیشان طبق دفاترشان )
3- اسناد معتبر رسمی یا غیر رسمی (فاکتورهای خرید و فروش )
4- اظهارات مقامات و کارکنان دستگاه (به صورت شفاهی و کتبی )
5- محاسبات خود حسابرس (محاسبه خود حسابرس جهت اطمینان از محاسبات انجام شده شرکت )
6- رویدادها و اقدامات بعدی (اقدامات بعد از ترازنامه )

7- اطلاعات و مدارک حسابرس دیگر (سیستمهای کنترل داخلی در پرونده های شرکت و یا حسابرسان قبلی )
8- تکنیکهای حسابرسی
9- شمارش بازرش عینی
10- اخذ تاییدیه از اشخاص ثالث
11- سند رسمی
12- مداقه (دقت عمل بیشتر )

13- محاسبه مجدد
14- پرس و جو
15- ردیابی
16- تطبیق اطلاعات مربوط به یکدیگر
17- رسیدگی به دفاتر و مدارک معین
18- مشاهدات و ملاحظات
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :