1397/03/29 09:33

استاندارد شماره6 گزارش عملکرد مالی اصلاح اشتباه

استاندارد شماره6 گزارش عملکرد مالی اصلاح اشتباه
الف . اشتباهات ریاضی ،
ب . اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری ،
ج . تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی ،
د . تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری ، و
ﻫ . موارد تقلب .
اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :