1397/03/29 10:24

26 آیتم در وظایف تعریف شده حسابداری

26 آیتم در وظایف تعریف شده حسابداری
3- ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد .
۴- تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی .
۵- نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات .
۶- بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .
۷- تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی .
۸- بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری .
۹- صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات ، وام و …
۱۰- صدور اسناد صندوق و دریافت و پرداختهای نقدی .
۱۱- انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت .
۱۲- ارائه گزارشات مختلف از فعالیتهای مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالی .
۱۳ – انجام سایر امور محوله از طرف مدیر مالی
۱۴- جمع آوری فاکتورهای خرید وفروش ازفروشندگان فروشگاه.
۱۵- ثبت فاکتورهای خرید وفروش درسند حسابداری .
۱۶- جمع آوری برگه های ورود وخروج انباراز انباردار ومطابقت بافاکتورها از لحاظ مقدارکالا.
۱۷- اختصاص کد مخصوص به کالاها وانتقال آنها به سیستم حسابداری .
۱۸- دریافت برگه درخواست چک ازمسئول بازرگانی .
۱۹- صدورچک براساس برگه درخواست مسئول بازرگانی دروجه شرکت فروشنده کالا.
۲۰- کنترل مدرک چک وتاریخ سررسید چک توسط مدیرمالی .
۲۱- تحویل چک به شرکت فروشنده کالا درمقابل اخذ رسید .
۲۲- تهیه لیست ماهانه حقوق کارکنان و بیمه وثبت هزینه های شرکت وفروشگاه .
۲۳- تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص وشرکتها .
۲۴-مطابقت مانده مبلغ صندوق باموجودی واقعی درصندوق باهماهنگی صندوقدار .
۲۵- مطابقت مانده موجودی بانک و همچنین برآورد مغایرت بانکی .
۲۶- ارائه مدارک فوق به بایگانی جهت ضبط اسناد .
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :