1397/03/30 04:59

اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

🔸 با توجه به عدم وجود سامانه ثبت نام برای مودیان منبع اجاره املاک ، از سال گذشته ، بخش ثبت نام اجاره املاک در سامانه ثبت نام الکترونیکی راه اندازی گردیده است .

🔸 مودیان این منبع ضروری است نسبت به ثبت نام چند قلم اطلاعاتی اولیه در سامانه ثبت نام موقت که لینک آن در سایت عملیات الکترونیک مودیان ، بخش اظهارنامه اجاره املاک قرار دارد ، اقدام نمایند .

🔸 ثبت نام به طور جداگانه برای هر شریک املاک اجاری انجام خواهد شد .

🔸 مهم : جهت ارسال چند اظهارنامه اجاره املاک تنها یک ثبت نام موقت کافی است و یک مودی تنها با گرفتن یک نام کاربری امکان ارسال چندین اظهارنامه را خواهد داشت.

🔸 پس از احراز هویت با پایگاه ثبت احوال ، نام کاربری و رمز عبور به شماره همراه مودی ثبت نام شده ارسال می گردد . با نام کاربری و رمز عبور دریافتی می توانند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه اجاره املاک اقدام نمایند .

🔸 به یاد داشته باشیم ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاری شراکتی ، به صورت جداگانه صورت می پذیرد .

🔸 موجران و یا شرکای املاک اجاری به این نکته هم توجه داشته باشند اجاره بها قدر سهم خود با توجه به میزان مالکیت را در اظهارنامه مالیاتی درج نمایند و نه کل اجاره بها دریافتی از مستاجر را .
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :