1397/03/30 05:35

ثبت حسابداری

ثبت حسابداری

🔸برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکاران مطالبه می کنند .
📎 اگر مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد صدور آن ۸۵۰۰۰ریال باشدثبت به شرح ذیل می باشد.
پیمان در دست اجرا ۸۵/۰۰۰
سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۰۰/۰۰۰
.
بانک ۲۸۵/۰۰۰

📎ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت

حساب انتظامی –
ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰
حساب انتظامی -
وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰
. طرف حساب انتظامی –
ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰
. طرف حساب انتظامی -
وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

📎ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

ارزش وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت معادل۱۲۰% پس از کسر ۱۰% سپرده نقدی از مبلغ ضمانت نامه خواهد بود
۲۱۶۰۰۰۰=۱۲۰%*(۲۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۰)
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :