1397/03/30 07:34

اظهارنامه شراکتی

اظهارنامه شراکتی


🔸 اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم (از جمله اطلاعات شرکاء...) ، می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید .

🔸 در اینصورت اطلاعات شریک اصلی به همراه اطلاعات سایر شرکاء در اظهارنامه الکترونیکی بارگزاری و امکان تکمیل و ارائه یک اظهارنامه مالیاتی ( مشارکتی ) فراهم خواهد بود .
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :