اخبار
1396/01/23 09:29

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۵

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۵
مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد”.
‎لذا مهلت ارسال اطلاعات فصل زمستان سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین سال ۱۳۹۶ می باشد.
‎سازمان امورمالیاتی
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :