اخبار
1396/10/10 06:14

اطلاعات حقوقی / چک

اطلاعات حقوقی / چک
چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد. به عنوان مثال شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می‌نویسد اما برای پرداخت آن شرط می‌گذارد
 شرط قید شده در چک می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود. برای مثال این‌گونه نوشته می‌شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند منزل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می‌ماند. این موضوع در بند ب از ماده ۱۳ اصلاح قانون چک هم عنوان شده است.برابر قانون ، بانک‌ها ملزم به رعایت شروط مندرج در چک نمی‌باشند و زمان پرداخت وجه چک ، به شروط مندرج در آن توجه نمی‌نمایند

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :