اخبار
1397/01/15 03:21

اظهارنامه

اظهارنامه
 متن بخشنامه به شرح زیر است :

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهانامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام  مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد :

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه مورخ 1397/01/31 تسلیم نمایند ، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند .
(سید کامل تقوی نژاد-رئیس سازمان امور مالیاتی کشور)

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :