اخبار
1397/01/18 04:09

مالیات تورمی

مالیات تورمی
 این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. 

دراین‌میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و قشر قلیلی از جامعه بخش خصوصی واقعی و مردم روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز > افزایش نرخ تورم > افزایش نرخ ارز» می‌کند. 

این در حالی است که مالیات تورمی در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود. به گفته سلطانی، در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر‌حاکمیتی و غیرضروری دولت»، «قطع یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالابردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌شود که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بی‌کاری است.

بنابراین نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می گیرد. 

او همچنین اضافه کرد که مالیات تورمی، موجب افزایش نرخ ارز، افزایش بهای خدمات دولتی و افزایش قیمت کالاهای عمومی می‌شود؛ علاوه‌براین افزایش فقر و نابرابری، نابودی طبقه متوسط، تشدید رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، رشد اقتصادی پایین و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از دیگر پیامدهای مالیات تورمی است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :