اخبار
1397/01/18 04:17

فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ ق م م

 فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ ق م م
▫️کشاورزی
▫️دامپروری
▫️دامداری
▫️پرورش ماهی
▫️پرورش زنبور عسل
▫️پرورش طیور
▫️صیادی و ماهیگیری
▫️نوغان داری
▫️احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات 

نکته ١ :  مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩٦-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩٦ وجوه دریافتی اشخاص فوق از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای مشمول معافیت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از مالیات است.

 نکته ٢ :  مطابق بخشنامه شماره ٨٥٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢  شرکتهای دولتی نیز مشمول معافیت ماده ٨١ میشوند.

نکته ٣ :  مطابق بخشنامه شماره ٢٦١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١  بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

○ بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ٤- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

 نکته ٤ :  مطابق رای شورای عالی مالیاتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩٦  شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های  آنها که فعالیت آنها طبق اساسنامه جزو فعالیتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافیت ماده ١٣٣ می باشند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :