اخبار
1397/01/18 04:26

مرخصی زایمان و کمک هزینه بارداری

مرخصی زایمان و کمک هزینه بارداری
در یک ‌سال گذشته، حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشد.
در مدت مرخصی، مشغول به کار نباشد و دستمزدی دریافت نکند.
در زمان تقاضای مرخصی، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد.
زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد.

در حال حاضر تأمین اجتماعی تنها کمک‌هزینۀ بارداری برای مدت شش ماه را پرداخت می‌کند. مبلغ این کمک‌هزینه بر اساس مبلغ دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبۀ حق بیمۀ شماست. 

طبق قوانین تأمین اجتماعی، کمک‌هزینۀ بارداری معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق بر اساس میانگین سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بیمه از آن کسر می‌شود محاسبه خواهد شد

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :